Basic Body Awareness Therapy 2

Du arbejder med BBAT i individuel behandling. Du øver formidling til samarbejdspartnere, og arbejder videre med at få mere personlig erfaring med metoden.

Sted: Danhostel Kerteminde og Hotel Skovpavillonen
Dato: 13.-18. nov., 2022.
Tidspunkt: Start første dag kl.18.00, slut sidste dag kl.13.00
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde
Tilmeldingsfrist: 5. september 2022

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem teoretisk og praktisk fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT.

 

Program

• BBAT praksis, personlig fordybelse
• Refleksion over BBAT 1 - rapport
• Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
• Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
• Indledende samtale til BARS-MQE
• BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
• Terapeutisk holdning og menneskesyn
• Formidling af BBAT til samarbejdspartnere
• T’ai Chi og meditation


Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

 

Målgruppe

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT1 inkl. godkendt efterarbejde.
Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

 

Underviser(e)

Susan Christensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBATlærer

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt Susan Christensen, sus@nchristensen.net


Tilmelding senest 5. september 2022 via mail til sus@nchristensen.net
med flg. oplysninger:
• BBAT 2 - sep. 2022
• Navn + telefonnr.+ mailadresse
• Arbejdsplads + evt. telefonnr.
• Angiv betalingsform:
o jeg betaler selv
o min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen
Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura