Basic Body Awareness Therapy - BBAT2 seminar

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT og retter sig mod at opnå færdigheder i undersøgelse af bevægelseskvalitet ud fra et helhedssyn.

Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Dato: 6. juni 2021
Pris: 10.350 kr
Tilmeldingsfrist: 28. marts 2021

På seminaret sættes der fokus på brugen af Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE) som undersøgelsesmetode af bevægelseskvalitet i forbindelse med klinisk arbejde. Derudover arbejder deltagerne med at få en dybere personlig erfaring med øvelserne i BBAT. Der arbejdes med undersøgelsesmetoden gennem praksis, dialog og teoretiske oplæg. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Indhold

 • Historisk udvikling af undersøgelsesmetoder
 • Teoretisk gennemgang af skalaen
 • Gennemgang af bevægelsesvariable, observationsmomenter og skalering
 • Træning i at lede bevægelser og at observere/skalere bevægelseskvalitet efter BARS-MQE
 • Interrater-reliabilitetstest
 • Fordybelse i BBAT praksis

Målgruppe

Fysioterapeuter der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter og har gennemført kurserne BBAT 1 og BBAT 2 samt har fået godkendt rapporterne efter begge kurser.

Tid: 6.–9. juni Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl.17.00

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: Kr. 10.350,- dækker undervisning, manual, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 sem. efterarbejde.

Tilmelding: Senest d. 28. marts 2021 via mail til Susan Christensen; sus@nchristensen.net
med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 - sem. 2021
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende.

Deltagerantal: 12

Susan Christensen fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, certificeret lærer i BBAT.

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: sus@nchristensen.net