Basic Body Awareness Therapy - BBAT2

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling.

Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Dato: 26. september 2021
Pris: 13.200 kr
Tilmeldingsfrist: 26. juli 2021

Kurset har fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program. 

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT- trin 1 er gennemført, dvs. at BBAT 1 - efterarbejde er godkendt.

Indhold

 • BBAT praksis, personlig fordybelse
 • Refleksion over BBAT 1 - rapport
 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
 • Indledende samtale til BARS-MQE
 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
 • Terapeutisk holdning og menneskesyn
 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

Tid:  26. september - 1. oktober 2021

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: 13.200 kr - dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde.

Tilmelding: Senest 26. juli 2021 via mail til johnsentanja@mail.dk med flg oplysninger:

 • BBAT 2 - 2021
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  o jeg betaler selv
  o min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du/din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12

Underviser:Tanja Johnsen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, lærerkandidat i BBAT

Evt. spørgsmål: johnsentanja@mail.dk