Basic Body Awareness Therapy 2

Fokus på BBAT i individuel behandling, formidling af metodens grundprincipper samt fortsat personlig fordybelse

Sted: Danhostel Kerteminde
Dato: 18.-22. marts 2024 Start første dag kl.10.15, slut sidste dag kl.13.00
Tidspunkt: 18. marts 2024
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde
Tilmeldingsfrist: 8. januar 2024

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem teoretisk og praktisk fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT.

Program

 • BBAT praksis, personlig fordybelse
 • Refleksion over BBAT 1 - rapport
 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
 • Indledende samtale til BARS-MQE
 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
 • Terapeutisk holdning og menneskesyn
 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere
 • T’ai Chi og meditation

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

Målgruppe

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT1 inkl. godkendt efterarbejde.

Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Underviser:

Susan Christensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, certificeret lærer i BBAT, medlem af IATBBAT 

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt: Susan Christensen, sus@nchristensen.net

Læs mere om kurset (Teksten om tilmelding placeres også i Body text feltet)

www.psykfys.dk og www.bodyawareness.dk

Tilmelding senest 8. januar 2024 via mail til sus@nchristensen.net

med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 - 2024
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura

Deltagerantal: 12

Udbyder:

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed