Basic Body Awareness Therapy 2 - seminar - 2023

Du får færdigheder i undersøgelse af bevægelseskvalitet ud fra et helhedssyn med BARS-MQE. Derudover vil du fortsat arbejde med at få dybere personlig erfaring med BBAT

Sted: Danhostel Kerteminde og Hotel Skovpavillonen
Dato: 6.- 9.november 2023. Start første dag kl.10.30, slut sidste dag kl.15.45
Tidspunkt: 6. november 2023
Pris: Kr. 10.600,- dækker undervisning, manual, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 seminar efterarbejde
Tilmeldingsfrist: 25. august 2023

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Du får teoretisk viden om og færdigheder i undersøgelse af bevægelseskvalitet i klinisk arbejde ud fra et helhedssyn ved brug af Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Derudover arbejder du med at få en dybere personlig erfaring med øvelserne i BBAT.
Du kommer til at arbejde med undersøgelsesmetoden gennem praksis, dialog og teoretiske oplæg. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

 

Program:

 • Historisk udvikling af undersøgelsesmetoden
 • Teoretisk gennemgang af skalaen
 • Gennemgang af bevægelsesvariable, observationsmomenter og skalering
 • Træning i at lede bevægelser og at observere/skalere bevægelseskvalitet efter BARS-MQE
 • Validitet og reliabilitet af BARS-MQE
 • Interrater-reliabilitetstest
 • Fordybelse i BBAT-praksis
 • Personlig fordybelse i T’ai Chi og meditation

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet.

Målgruppe/krav:

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT 2 med tilhørende godkendt efterarbejde

Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Underivser(e):

Jonna Jensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT, MEdu, Specialist i Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi, medlem af IATBBAT 

 

Kontaktperson: 

Jonna Jensen jonna@bodyawareness.dk

Tilmelding og mere information: 

www.psykfys.dk

Tilmelding senest 25.august 2023 via mail til jonna@bodyawareness.dk

med flg. oplysninger:

 

 • BBAT 2 - sem. 2023
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
 • Jeg betaler selv
 • Min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura

Deltagerantal:

12