Basic Body Awareness Therapy 2

Du arbejder med BBAT i individuel behandling. Du øver formidling til samarbejdspartnere, og arbejder videre med at få mere personlig erfaring med metoden.

Sted: Danhostel Kerteminde
Dato: 27.-31.januar 2025.
Tidspunkt: Start første dag kl.10.15, slut sidste dag kl.13.00
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde
Tilmeldingsfrist: 15. november 2024

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem teoretisk og praktisk fordybelse tilegner du dig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og du arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT.

Program:

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse
 • Refleksion over BBAT 1 - rapport
 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
 • Indledende samtale til BARS-MQE
 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
 • Terapeutisk holdning og menneskesyn
 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere
 • T’ai Chi og meditation

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

Målgruppe:

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT1 inkl. godkendt efterarbejde. Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Underviser:

Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBAT-lærer

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt Kirsten Nissen: kir.nissen@gmail.com

Læs mere om BBAT-uddannelsen på DIBB’s hjemmeside: www.bodyawareness.dk

Tilmelding senest 15.nov. 2024 via mail til kir.nissen@gmail.com med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 - 2025
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Deltager antal: 12

Udbyder: 

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

DSFPMS logo_sort skrift_gennemsigtig baggrund_637x406.png