Basic Body Awareness Therapy 4

Du får klinisk kompetence i at anvende BBAT samt fordybet teoretisk forståelse af metoden. Hele udd. giver 42,5 ECTS; godkendt i fht ansøgning til Certificeret kliniker

Sted: Danhostel Kerteminde
Dato: 10.-13.juni 2024. Start første dag kl.12.00, slut sidste dag kl.15.00
Pris: Kr. 15.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 3 sem. efterarbejde inkl. afsluttende eksamination.
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2024

Om kurset (Denne overskrift skal ikke med over, da den kommer automatisk på siden)

Kurset udgør afslutningen af uddannelsesforløbet i ”Basic Body Awareness Therapy - klinisk kompetence”. Når hele forløbet er gennemført og bestået har du kompetence indenfor flg. hovedområder:

1) Viden om og forståelse for BBAT som metode

2) Færdigheder og klinisk kompetence i BBAT

3) Personlige holdninger til og evne til kritisk refleksion over BBAT som metode

På kurset indgår teoretisk og praktisk eksamination og forløbet vurderes bestået/ikke bestået.

Derudover er der fortsat teoretisk og praktisk fordybelse i BBAT

Program 

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse
 • Eksamination:

- Formidling med kritisk evaluering af og refleksion over dit eget afsluttende projekt

- Praktisk ledelse af gruppe i udvalgte BBAT-øvelser

- Mundtlig teoretisk gruppeeksamination

 • Tai Chi og meditation

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet.

Målgruppe:

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT 3 seminar med tilhørende godkendt efterarbejde.

Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Underviser:

Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt Kirsten Nissen, kir.nissen@gmail.com

Læs mere om kurset på www.psykfys.dk

Tilmelding senest 18.marts 2024 via mail til kir.nissen@gmail.com

med flg. oplysninger:

 • BBAT 4 - 2024
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura

Deltager antal: 12

Udbyder:

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed