Basic Body Awareness Therapy- BBAT 2

Sted: Se info neden for
Dato: 26. januar 2020
Pris: Se nedenfor
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2019

DIBB logo blaa[1] (2)                                             

Basic Body Awareness Therapy – BBAT 2

 

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Der er derudover fortsat fokus på personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for optagelse er at BBAT- trin 1 er gennemført – dvs. at rapporten efter BBAT 1 er blevet godkendt.

 

Indhold

 • BBAT praksis, personlig fordybelse

 • Refleksion over BBAT 1 - rapport

 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Indledende samtale til BARS-MH

 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

 • Terapeutisk holdning og menneskesyn

 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 

Praktiske oplysninger

Tid: 26.- 31.januar 2020
Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Pris: Kr. 12.200,- dækker overnatning i enkeltværelse og forplejning

 

Tilmelding

Senest 29.oktober 2019 via mail til jonna@bodyawareness.dk

med flg oplysninger:

 

 • BBAT 2 2020

 • Navn + telefonnr.+ mailadresse

 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

 • Angiv betalingsform:

  • jeg betaler selv

  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

Underviser: Jonna Jensen, fysioterapeut, uddannet lærer i BBAT, M Edu og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy samt Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk