Basic Body Awareness Therapy 2 - 8.11.2020

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. Tai Chi og meditation er en del af det daglige program. Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT- trin 1 er gennemført, dvs. at BBAT 1 - efterarbejde er godkendt.

Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Dato: 8.-13. november 2020
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde.
Tilmeldingsfrist: 7. september 2020

Indhold

 • BBAT praksis, personlig

 • Refleksion over BBAT 1 - rapport

 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Indledende samtale til BARS-MH

 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

 • Terapeutisk holdning og menneskesyn

 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 

  1. Praktiske oplysninger
   Tid:
   8.-13. november 2020
   Sted: Kerteminde Vandrerhjem
   Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde.

   Tilmelding

   Senest 7. september via mail til kir.nissen@gmail.com - med flg oplysninger:

   • BBAT 2 2020

   • Navn + telefonnr.+ mailadresse

   • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

   • Angiv betalingsform

    • jegbetalerselv

    • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12
Underviser: Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, certificeret lærer i BBAT
Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed
Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på: kir.nissen@gmail.com