Basic Body Awareness Therapy 2 - 2023

Du arbejder med BBAT i individuel behandling. Du øver formidling til samarbejdspartnere, og arbejder videre med at få mere personlig erfaring med metoden.

Sted: Danhostel Kerteminde
Dato: 2.- 6. oktober 2023. Start første dag kl.10.30, slut sidste dag kl.13.00
Tidspunkt: kl. 10:30
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2023

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem teoretisk og praktisk fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT.

Program:

 • BBAT praksis, personlig fordybelse
 • Refleksion over BBAT 1 - rapport
 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
 • Indledende samtale til BARS-MQE
 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
 • Terapeutisk holdning og menneskesyn
 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere
 • T’ai Chi og meditation

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

Målgruppe/krav: 

Fysioterapeuter der har gennemført BBAT1 inkl. godkendt efterarbejde.

Deltagelse kræver medlemskab af Danske Fysioterapeuter

Underviser(e):

Mette Schmidt, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; BBAT -lærerkandidat

Kontaktperson:

Mette Schmidt, mettestadil@gmail.com

 

Tilmelding og mere information:

www.psykfys.dk

Tilmelding senest 1. juli 2023 via mail til mettestadil@gmail.com

med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 - 2023
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
 • jeg betaler selv
 • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura

Deltagerantal:

12