Basic Body Awareness Therapy 3 - seminar - 1.11.2020

Basic Body Awareness Therapy 3 - seminar Seminaret er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Seminaret retter sig mod at den enkelte deltager får et afsæt til at igangsætte det individuelle projektarbejde, som indgår i den afsluttende del af uddannelsesforløbet til opnåelse af klinisk kompetence i BBAT. Undervisningen vil veksle mellem teori, dialog og praktisk fordybelse i BBAT. Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 rapporten er godkendt.

Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Dato: 1.-4.november 2020. Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl. 17.00
Pris: Kr 9100,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020

Indhold:

 • Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde
 • Videnskabsteori
 • Vejledning i opgaveskrivning
 • Gruppearbejde vedr. den enkeltes projekt 􏰂 fra problemstilling til problemformulering
 • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager
 • Fordybelse i BBAT praksis
 • Tai Chi og meditation

Projektarbejdet efter BBAT 3 seminar strækker sig over en periode på ca. 4
måneder, og det skriftlige arbejde skal afleveres og godkendes af underviser og censor før deltagelse i den afsluttende eksamination på BBAT 4.

Tid: 1.-4.november 2020. Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl. 17.00

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: Kr 9100,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning Tilmelding:

Senest 1. september via mail til Jonna Jensen jonna@bodyawareness.dk med flg oplysninger:

 • BBAT 3 seminar 2020
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12

Underviser: Jonna Jensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT og certificeret lærer i BBAT, M Edu og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på jonna@bodyawareness.dk