GF og Seminar 2020 - OBS OBS OBS ny dato d. 12. juni!!!

Tema: ACTiveRehab: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) relateret til fysioterapi indenfor smerte og mental sundhed v. Graciela Rovner (Sverige)

Sted: Webinar
Dato: 12. juni 2020
Tidspunkt: 08.30-15.30
Pris: Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed. Der betales 200 kr for deltagelse af ikke-medlemmer.
Tilmeldingsfrist: 30. maj 2020

Generalforsamling og Webinar 2020

Bestyrelsen har besluttet at afholde GF og Seminar inden sommer 2020, da vi søger nye medlemmer. Vi har mulighed for at holde GF og Seminar digitalt med programmet Zoom, og har således besluttet at afprøve dette i år.


Oplæg til webinar vil være d. 28. maj 2020 kl. 18.30-20.30.
For at blive klædt på til webinaret d. 12. juni, vil der d. 28. maj 2020 blive afholdt et oplæg/webinar med Graciela Rovner med Temaet ACTiveRehab: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) relateret til fysioterapi indenfor smerte og mental sundhed v. Graciela Rovner (Sverige). Den første halve time d. 28. maj vil der være tid til at få hjælp til at logge på kommunikationsprogrammet Zoom. Der på dagen d. 28. maj komme et link på selskabets hjemmeside som man skal klikke på for at deltage i webinaret.

Selve Generalforsamling og webinar med Graciela Rovner vil være d. 12. juni 2020
08.30-11.00: Webinar med Graciela Rovner/FysioACT.
11.00-12.30: Generalforsamling
12.30-16.00: Webinar med Graciela Rovner/ACT.
Med forbehold for ændringer af programmet med Graciela Rovner.

Tema: ACTiveRehab: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) relateret til fysioterapi indenfor smerte og mental sundhed v. Graciela Rovner (Sverige)


Graciela er:
- smertespecialist, har tre mastergrader (fysioterapi, psykologi og klinisk medicinsk videnskab) og Ph.d. i Rehabiliteringsmedicin.
- godkendt ACT-trainer, som den eneste fysioterapeut i verden. Hun har tilpasset ACT til fysioterapi ved at udvikle ACTiveRehab.
- en fantastisk vidende og inspirerende underviser, som vi glæder os meget til at møde – sammen med jer alle.


Webinaret vil gøre os klogere på de terapeutiske processer der fremmer engagement, åbenhed og nærvær.

Som forberedelse til dagen d. 12. juni vil der d. 28. maj komme et kort oplæg til refleksion relateret til egen praksis.

Oplægget vil foregå på engelsk og gruppearbejde (og efter behov) på dansk.

Lær hvordan ACT kan hjælpe dig med at anvende DINE EGNE metoder endnu mere effektivt!


Tilmeldingsfrist: 12. maj 2020. Tilmeldingslinket blev sendt med nyhedsbrevet d. 26. maj 2020 til Webinaret.


Pris: Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed. Der betales 200 kr fordeltagelse af ikke - medlemmer.

Annoncering af GF 2020

Ifølge vedtægterene for DSFPMS, § 5 om Generalforsamling, Stk. 4: Forslag til debat og beslutning skal være bestyrelsen i DSPPF i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest d. 22. maj 2020.

Generalforsamlingens dagsorden:

-                      valg af dirigent og referent

-                      årsberetning fra det sidste kalenderår fra bestyrelsen

-                      fremlæggelse af revideret regnskab, herunder momsregnskab.

-                      indkomne forslag til beslutning og debat

-                      valg til bestyrelsen

-                      valg af revisor

-                      fastsættelse af årskontingent

-                      valg til det næste års arrangør af seminar under DSPPF.

-                      evt.

Bestyrelsen søger nye medlemmer til Generalforsamling d. 12. juni 2020!

Bestyrelsen arbejder med at med at skabe og dele viden inden for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed. Sidder du med ønsket om at være en del af bestyrelsen i dette vigtige arbejde i vores fag, så meld dig til GF og Seminar 2020 nedenfor.


Til GF er der 3 i bestyrelsen som træder fra efter mange års og vigtige bidrag til faget, søger vi til GF 2020 nye og friske medlemmer til bestyrelsen.


Kan du ikke deltage til GF d. 12 .juni 2020 er det stadig muligt at stille op, skriv blot en mail til formand Kit Bak fys@kitbak.dk med dit fulde navn og arbejdssted.