Børn med komplekse vanskeligheder

Kurset henvender sig til dem, der savner redskaber til at undersøge og behandle børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske vanskeligheder. Du vil få redskaber til at støtte og motivere til forandring. Vi tager afsæt i et biomekanisk perspektiv koblet med en humanistisk tilgang.

Sted: Haderslev
Dato: 17. august 2020
Tidspunkt: 17.-19.aug 2020
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2020

                                                                                   

Tilmelding og information: http://djursfys.dk/index.php/kurser