Kursus i Body Awareness Scale Movement Quality-Experience (BAS MQ-E)

På kurset øves observation og undersøgelse ud fra undersøgelsesmetoden BAS MQ-E. Undersøgelsen lægger op til patientcentreret målformulering og til hjælp i forandringsprocessen. Optagelse kræver BBAT 2 kursus.

Sted: Frederiksberg
Dato: 8. - 9 .sept. 2019 + 23. - 24. sept. 2019. Alle dage 9.15-16.30
Tidspunkt: 9.15-16.30
Pris: Kr. 5000,-. I prisen er inkluderet test manual
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019

Tid: 8.-9.sept. 2019 + 23.-24. sept. 2019. Alle dage 9.15-16.30

Pris: Kr. 5000,-. I prisen er inkluderet test manual
Delt.: max 12

Underviser: Jonna Jensen fysioterapeut, M Edu, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og uddannet lærer i BBAT.
Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

Tilm.: Senest 1.6.2019 via mail til Jonna Jensen: jonna@bodyawareness.dk med flg oplysninger:

  • BAS MQ-E 2019

  • Navn + telefonnr.+ mailadresse

  • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

  • Angiv betalingsform:

    • jegbetalerselv

    • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk