Masterclass: Forstå sammenhæng mellem traumer og kropslige symptomer

Komplekse traumer påvirker liv og helbred. Du får indsigt i teoretiske modeller og empiriske studier som giver forståelse af sammenhæng mellem traumer og sygdomsudvikling

Sted: Vartov – Farvergade 27, 1463 Kbh K.
Dato: Den 23.september 2022
Tidspunkt: kl. 9.30-16.00
Pris: Pris inkl. forplejning: 2500 kr. Early Bird pris: 2.100 kr. ved tilmelding senest 1. juli 2022. Medlemmer af DSFPMS 2000 kr.
Tilmeldingsfrist: 30. august 2022

Som behandlere møder vi mennesker med komplekse symptombilleder fx kroniske smerter og funktionelle lidelser. Kirkengen kan hjælpe os med en ny forståelsesramme. Hendes forskning handler om hvordan krænkelseserfaring under opvæksten hænger sammen med senere sygelighed. I afhandlingen ”Helsefølger av seksuelle overgreb i barndommen” (UiO 1998), viste hun at traumatisk erfaring bliver indskrevet i kroppen. Denne erkendelse er i løbet af de sidste to årtier blevet bekræftet og forklaret af forskning i neurovidenskab.

Denne masterclass gør dig i stand til at vurdere hvilke tilnærminger til kompleks sygelighed som følge af kompleks traumatisering der kan tænkes at være vigtig at utvikle og/eller anvende – mulighed for sparring i forhold til egne kliniske erfaringer.

Der væksles mellem oplæg og indragelse af deltager erfaringer.

Program:

kl. 9.30 ankomst og let morgenmad

kl. 13.00 frokost (kaffe+kage)

kl. 16.00 afslutning

Anna Luise Kirkengen har skrevet flere bøger og mange artikler om sammenhængene mellem belastende erfaringer tidlig i livet og udvikling af senere sygdom. Hun forelæser for studenter og fagpersoner på alle uddannelsesniveauer i alle sundhedsfag samt psykologer, tandlæger, jurister, lærere, præster, diakoner, politi, specialpædagoger, socialrådgivere og familieterapeuter i de nordiske landene og i England.

Målgruppe

Fagpersoner med klinisk erfaring/interesse indenfor fx fysioterapi, rehabilitering, psykiatri, smerte eller arbejde med børn og unge.

Underviser

Anna Luise Kirkengen, professor emerita, dr. med.

Seniorrådgiver ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (NTNU).

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt Anne Kirstine Fangel akfa@ucsyd.dk

Priser

Pris inkl. forplejning: 2500 kr.

Early Bird pris: 2.100 kr. ved tilmelding senest 1. juli 2022

Medlemmer af DSFPMS 2000 kr.