Seminar og GF 2019

Så er Seminar og generalforsamling 2019 planlagt. Temaet for seminar er at opleve livsfare og hvad det kan bevirke. Læs mere og tilmeld dig her

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø , Auditorie O. Selve auditoriet ligger på Henrik Harpestrengs vej 61A
Dato: 27.3.2019
Tidspunkt: 10.00 - 16.00
Pris: 100 kr for medlemmer, 300 kr for ikke medlemmer
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2019

Temaet for Seminar i 2019 er:

At opleve livsfare – hvad kan det bevirke?

Med afsæt i nyeste viden forelæser Kirkengen om kropslige indskrifter af problematiske og vanskelige erfaringer efter bl.a. traumer i arbejdssituationer, herunder virkningen af allostatisk overbelastning og den resulterende ”Multisystem physiological dysregulation”.

 

Anna Luise Kirkengen er specialist i almenmedicin, professor II i almenmedicin ved NTNU i Trondheim og ved Norges Arktiske Universitet UiT i Tromsø.

 

Herefter 1 times frokost og drøftelse af uddelt case, som man efterflg. i 1 time kan gå i dialog med Kirkengen om.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

Programmet for dagen er som følger:

9.30 – 10.00: Registrering, kaffe, the og brød

12.00 – 12.00: Forelæsning med Kirkengen

12.00 – 13.00 Frokost og forberedelse af spørgsmål til Kirkengen

13.00 – 14.00: Drøftelse/dialog i plenum

14.30 – 16.00: Generalforsamling for Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi:

Program for Generalforsamling:

- Valg af dirigent og referent

- Årsberetning fra bestyrelsen i DSFPPF.

- Kommentarer til- og godkendelse af årsberetningen.

- Indkomne forslag fra medlemmer

- Endeligt valg af navn for selskabet

- Fremlæggelse af revideret regnskab, herunder momsregnskab

- Valg til bestyrelsen

- Valg af revisor:

- Fastsættelse af årskontingent

- Valg til arrangør af seminar 2020 under DSFPPF.

- evt.