NY DATO - Temadag - Ta vare på deg selv i de svære arbeids og livssituasjoner

I vår hektiske hverdag har vi liten tid til refleksjon over hvordan vi bruker oss selv og vår tid. Tilstedeværelse på jobb og privat krever grenser, sentrering og bevissthet. Fortidens tyngder og framtidens bekymring er ofte årsak til indre uro og vanskeligheter med å gjøre gode valg. Profesjonelt nærvær handler om utforske den helende dialog. Til det fordrer det tilstedeværelse – orden i verktøykassen og oppmerksom lytten. 
Denne dagen vi du få mulighet til å øke oppmerksomheten på hva du bruker din tid på og hvordan du bruker dine krefter.

Sted: Farvergade 27, 1463 Kbh K
Dato: 7. maj 2021
Tidspunkt: Start 9:30 med kaffe og en bolle og slut ca. 16-16:30
Pris: Gratis for medlemmer af DSFPMS og andre medlemmer af Danske Fysioterapeuter 400 kr pr deltager.
Tilmeldingsfrist: 7. april 2021

Denne dagen vil vi spesielt ha oppmerksomhet på disse sentrale tema:

  • Hvordan håndtere de vanskelige møter med et åpent hjerte og klarhet i tankene
  • Øke bevisstheten på dine muskulære selvbeskyttelselses strategier
  • Trening på nærværets to vinger; Bevissthet og Vennlighet
  • Oppmerksomhetstrening på pust og kropp i ro og bevegelse
  • Om profesjonell speiling og avspeiling
  • Øke kontakten med dine profesjonelle og personlige grenser
  • Øke bevissthet om hjertets visdomskraft

Om Karen Margrethe Sæbø
Hun har i  mange år  søkt å  integrere  psykomotorisk fysioterapi, kroppspsykoterapi  og traume terapi med meditativ nærværspraksis.

Syntesen av disse kilder lager grunnlaget for sitt teoretiske og praktiske virke. 
Vanmerke for all undervisning og kurs er over 45 års trening av nærvær og indre  meditative øvelser samt en kontinuerlig fordypning i det kroppspsykoterapi og traume faglige.


I sitt 35 år lange arbeid som kroppspsykoterapeut med  erfaringstyngde på traumatiserte mennesker  er Karen Margrethe  faglig forankret i en psykodynamisk tradisjon som hviler i en psykosomatisk utviklingsteori med innvevet  tilknytningteorier og dissosiasjonsteorier.

Videre har hun en dyp erfaring av mennesket som et besjelet vesen.
Hennes teori forståelse hviler blant annet  mot Bullow Hansen- T.Bråtøy - B.Bunkan - J.Monsen - L. Marcher - P. Levine-  S.Hart - M.Bentzen - Nijenhuis - og J.Bertelsen.