Beretning fra IOPTMH konference 2022

af bestyrelsesmedlem Annette Øster

17.06.2022

Undertegnede, Annette Øster, deltog som repræsentant fra bestyrelsen (DSFPMS) i IOPTMH konferencen i Athen. Det var en fin oplevelse med mange indlæg af speakere fra forskellige lande – tilstede såvel som on-line – dog især mange indlæg fra Grækenland.

Af højdepunkter kan nævnes bl.a. Michel Probst`s (Belgien) forelæsning om "Challenges for the future for physiotherapy in Mental Health" og " Physiotherapy guidelines for patients with eating disorder".

Davy Vancampfort (Belgien), der talte om de 4 roller vi har som fysioterapeuter: detektiver, lærere, coaches og "confidence" (selvtillid).

En græsk advokat, Katerina Nomidou havde et interessant indlæg om "Mental Health og well-being: What your patients are thinking." Hun talte bl.a. om, at vi som fysioterapeuter kan hjælpe med at facilitere recovery.

Følgende udtalelser: "If you really want something, you will find a way. If you do`nt, you will find an excuse!". Vi skal som behandlere være med til at give "Hope".

Fra Holland præsenterede Esther Baker: "Entrustable Professional Activities in PTMH", hvor conceptet Can-MEDS blev præsenteret.

Liv Skjærven (Norge) talte om "Clinical models serving as maps for Mental Health Physiotherapy approaching the movement awareness domain – theory development  in Basic Body Awareness Therapy (BBAT).

April Gamble (Iraq, men fra USA), talte om "Conceptualizing trauma-focused physiotherapy: A specialized treatment approach for survivors of trauma".

Louise Danielsson (Sverige) talte om "Basic Body Awareness Therapy in clinical practise – reflections here-and-now and for the future".

 

Her fra Danmark var Lene Nyboe speaker med flere indlæg: "The effectiveness of BBAT as add-on to CBT for patients with social anxiety disorder ", "It´s about sensing something different - A qualitative study on patients` experiences of physical intervention in the treatment of severe non-suicidal self-injury".

 

Også Emma Stokes (Irland), som er præsident af World Physiotherapy havde et indlæg, hvor hun talte om "Hvad har vi lært af pandemien?", hvor hun bl.a. nævnte en bog "Upstream" af Dan Heath, hvor der bl.a. tales om 3 barrierer for "upstream thinking":"Problem blindness, lack of ownership, tunneling". "If you need to be right before you move, you never move".

Der var desuden indlæg omkring bl.a. Alzheimers Sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, multipel sklerose, demens, hjerneblødning, brystcancer, autisme (flere indlæg) og teknologi i mental sundhed.

 

Fra DK var 3 posters deltagende (ud af ca. 35):

"Beyond pain" – Dignity – "Danish Institute against Torture" af Anne-Mette Karrer og April Gamble.

"Recaptured Ground: Experiences of long-term impact of Basic Body awareness therapy on daily life in military veterans with severe PTSD-symptoms" af Ditte Larsen, Anni Nielsen, Julie W Gjelstrup og Louise Svendsen.

"Guided Diaphragmatic Breathing: Physiotherapy in intensive psychiatric care" af Benjamin Rosenberg Edelman, Mads Helbo Poulsen og Gunnhild Lien Kjaer.

Der er nyligt dannet en ny bestyrelse i IOPTMH, hvor vi fra DK har Mark Højbo siddende - Jonna Jensen, som er suppleant i  vores bestyrelse, sidder i uddannelsesudvalget. 2 nye lande er netop blevet optaget: Portugal og Etiopien (Nu i alt 27 lande).

 

Som en slutbemærkning kan jeg tilføje, at der vil komme/kan slås nyheder op omkring vores felt – også internationalt via facebookgruppen: "Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed."