Fællesmøde på tværs af HB, faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi

DSFPMS havde to representanter med til Fællesmøde og dialogmøde i november 2021. Alle deltagende selskaber holdt et lille pitch om hvad der rør sig i de forskellige selskaber. Herunder kan du læse DSFPMS pitch skrevet og afholdt af Ruben.

18.12.2021

”Hver 3. dansker udvikler en psykisk sygdom i løbet af livet. Målt ved funktionsevnebegrænsninger tegner psykiske lidelser sig for 25% af den samlede sygdomsbyrde i Danmark” således lyder indledningen i det faglige oplæg, der skal understøtte ambitionerne om en længe ventet 10-årsplan for psykiatrien. ”Hver 3. dansker udvikler en psykisk sygdom i løbet af livet”. Det er mange mennesker! Men ser man på tal fra 2020 er kun ca. 200 fysioterapeuter beskæftiget i den regionale psykiatri? Til sammenligning er der ca. 4200 sygeplejersker, 2400 Social og Sundhedsassistenter, 1100 psykologer, 1500 læger og 350 ergoterapeuter. Men hvorfor er antallet af fysioterapeuter så relativt lavt?

Det skal naturligvis nævnes, at vi ikke kender de eksakte tal for det antal fysioterapeuter som arbejder med psykiatri inden for det kommunale og den private sektor, men det formodes også at være et forholdsvis lille tal.

 

I DSFPMS har vi haft en plads i den følgegruppe, som har skulle understøtte det faglige arbejde omkring 10-årsplanen. Her har vi igennem snart 2 år og via et stærkt samarbejde med sekretariatet forsøgt at synliggøre og positionere fysioterapeuternes rolle inden for psykiatriområdet – i en rapport som i skrivende stund er 177 sider. 

Og om ganske kort tid kommer det helt afgørende moment, når rapporten offentliggøres og den politiske proces går i gang. For det er netop her at Danske Fysioterapeuter skal vise, at faglighed og politik kan gå hånd i hånd. Det er her vi skal være synlige og vise at fysioterapeuter har en stærk faglig berettigelse på psykiatriområdet – så vi løfte antallet af fysioterapeuter, der finder beskæftigelses i psykiatrien og så vi kan styrke mulighederne for at få en specialuddannelse for fysioterapeuter i psykiatrien. Vi håber fra selskabets side at denne ”bold” gribes – og vi står klar på sidelinjen til at spille med.

 

Slutteligt vil jeg blot fremhæve ønsker og potentialer for fremtiden:

Fremadrettet vil fysioterapeuter i højere grad bidrage til den samlede tværfaglige opgaveløsning ved:

  • Specialiseret udredning og behandling af komplekse problemstillinger (herunder også somatisk ko-morbiditet)
  • Særligt fokus på funktionsevne og rehabilitering i forhold til dette
  • Undervisning af og faglig sparring til mindre erfarne kolleger, både mono-og tværfagligt
  • Implementering og gennemførsel af mono-og tværfaglig kvalitetsudvikling og –sikring.
  • Sikre tværsektoriel koordination, herunder bidrage til udarbejdelse af koordinationsplaner, genoptræningsplaner, udskrivningsaftaler eller handleplaner og deltagelse i netværksmøder
  • Ledelse og koordination af tværfaglige teams og tværfaglige opgaver

 

Du kan også læse mere om mødet på Dansk Selskab for Fysioterapia hjemmeside klik her