Referat generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i DSFPMS fredag d. 29. april 2022 Generalforsamlingen blev afholdt Odense Sygehus JB Winsløvs vej.

13.05.2022

Referat fra General forsamling v. DSFPMS d.29.april 2022

1.valg af ordstyrer – Ruben.

2.Valg af referent – Anne Kirstine

3.Formandens beretning (Kirsten Spangaard)

 • Året der gået har været fyldt godt op – energien er blevet brugt på:
  i. Deltagelse på fagkongressen – besværlig proces, men med godt resultat (Symposie (med 4 danske fysioterapeuter – Mie Feilberg, Kit Bak, Mette Degn og Lajla Jacobsen og Specialist talk (Anna Luise Kirkengen)

  ii.Psykiatriens 10 årsplan – pixiudgave (indsæt link?) Politisk vilje til at fokusere på psykiatri – bl.a. Specialuddannelse af ergo og fys er på tegnebrættet. Pixiudgaven af faglige anbefalinger.

  iii.Deltager på dialogmøder med andre selskaber under DF – fælles info og forsøgpå samarbejde mellem selskaberne – det faglige er i fokus. Voksende ambitioner om at etablere kurser/videreuddannelse i fællesskab mellem de faglige selskaber. Mulighed for større samarbejde med vores medlemmer.

  iv.Fokus på opgaveglidning – DSF samler på eksempler på ”nye stillinger”, hvor det fungerer godt. Så meld gerne tilbage

  v.Kommunerne efterspørger beh. muligheder til borgere, Kirsten har været medi lokalt møde og oplevede stor lydhørhed fra både patienter og kommune og opfordre alle indenfor vores felt til at deltage/blande sig og ”tale kroppen ind i mange sammenhæng”"

  vi.Sæt kryds i kalenderen for en unik mulig: den 23.sept afholder foreningen et heldags arrangement i København en “Master Class” med Anna Luise Kirkengen. Fokus på traumer og sammenhæng med kropslige reaktioner og sygdomme. Kirkengen ser gerne en blandet faglig skare, så vi vil opfordre til, at man opfordrer kolleger bredt til at deltage.

  vii.Kirsten sidder som repræsentant i ”Dansk depressions database” under sundhedsstyrelsen, men vil gerne byttes ud, med nogen der arbejder med mennesker med depression og vil være med (påregn 1‐2 møder og nogen mails om året – i Middelfart) – interesserede kan kontakt Kirsten

4.Fremlæggelse af regnskab (foto vedlægges?)

 • Anette har rettet henvendelse til DF, fordi det ser ud til at vi får mindre i tilskud, på trods afat vi har fået flere medlemmer.

 • Kommentarer om at det nok vil udvikle sig imod at vi bliver nødt til at lønne nogen folk for nogen af opgaverne – der vokser. Særligt hvis vi skal overtage mere kursusudvikling eller database (viden) vil det kræve flere timer.


5.Valg til bestyrelsen (2 på valg) + 1.supl.

 • Birgit Simonsen og Ruben Bredholt modtager genvalg 
 • Pia Maglebjerg bliver suppleant.


6.Valg af revisor (genvalg af Mathias Lindkilde)


7.Ændringsforslag til vedtægter:

 • Fysioterapeutstuderende, som er medlemmer af DF kan tilbydes gratis medlemskab af vores selskab – foreslaget vedtages.


8.Forslag til temadage?

 • Dorthe Birkmose – psykolog – forråelse, når gode mennesker handler ondt. Motiverende oplæg.
 • ACT for fysioterapeuter (Winnie Rasmussen)
 • Marianne Benzon – regulering af nervesystemet.
 • Viden om – forståelse af regler/lovgivning – vores borgere kommer i klemme i systemet. 
 • Genoptræningsplaner – samarbejde på tværs – psykiatriske fysioterapeuter og kommunale fysioterapeuter. Strukturen betyder noget for hvordan behandling kan skrues sammen – at der måske skal være mere tid i behandlingen.


9.Tilbagemelding vedr. socialstyrelsens kortlægning.

 • Vil nogen af gruppens medlemmer hjælpe med at bidrage med information til socialstyrelsen – hvilke tilbud er i gang rundt i landet. Vi opfordrer til at I melder ind pr mail til os.

10.Årskontingent

 • Forslag at vi fastholder kontingent som før. Dette godkendes


11.WCPT – undergruppe for psykiatri v. Jonna – medlem som repr. for IOPTMH. Mange møder, Jonna er med i en undergruppe omkring uddannelse her er der muligheder om webinar – som er gratis. Det kommer sent på facebook, fordi links kommer sent.
I gang med at afdække curriculum indenfor psykiatrifelt – hvad er master og hvad er bachelor niveau.


12.Ressourcepersoner – boganmeldelser eller andet – hjælp os med faglige påfyld

 • Winnie Rasmussen (ved noget om kursus opbygning/organisering)
 • Jonna gerne noget om curriculum ‐ uddannelse
 • Anne Marie Serles (praktiske ting)