Boganmeldelse: Livet med og efter bipolar lidelse

Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig. Af Sara Vafai-Blom. Wadskjær Forlag. 1. udgave 2021 Anmeldt af fysioterapeut Birgit Marianne Simonsen

17.06.2022

Bogen tager udgangspunkt i interviews med mennesker der har oplevet sygdommen. Sara Vafai-Blom skriver i bogens indledning om hendes baggrund for at skrive bogen og om processen omkring bogens tilblivelse.

I det første interview fortæller Anne om sin sygehistorie. Hun indleder sin fortælling med denne sætning; “Jeg passer ind i kassen bipolar, men der er mange måder at passe ind på”.

Anne beretter om sin erfaring med sygdommen med udgangspunkt i det liv, som hun har levet med sygdommen. Hun fortæller om sin personlige proces, og det som har haft betydning for hende i forløbet. Hun har nogle vigtige overvejelser omkring den medicinske behandling. Og hun beskriver sin erfaring med hvad som kan forværre de psykiske reaktioner i form af blandt andet maniske psykoser. Og ikke mindst hvad hun selv har kunnet gøre for at hindre tilbagefald. Hun fortæller om betydningen af at have et godt netværk. Og hvordan hun kan hjælpe andre med sin rolle som Peer – medarbejder. Annes fortælling har en positiv vinkel, når hun beskriver at hun er blevet bedre til at håndtere sin sygdom. Og at hun derfor kan leve sit liv, som hun ønsker at leve med hensyntagen til den sårbarhed hun har.

Bogen handler om 6 personers erfaring med bipolar lidelse. Personerne har hver deres fortælling og nogle af dem har haft et meget langt sygdomsforløb. Det er personer i alderen fra 32 til 68 år. Hver fortælling er individuel og helt unik. Forfatteren Sara Vafai-Blom har lavet interview arbejdet med de 6 personer. Og hun knytter sine kommentarer som er rød tråd igennem hele bogen.

Bogens hovedtema er håb og recovery. Og bogen afsluttes da også med et kapitel omhandlende Recoverybegrebet skrevet af Ph.d. Agnete Neidel.

Når jeg kan anbefale at læse bogen er det blandt andet fordi bogen tager udgangspunkt i menneskers fortælling om det at leve med en psykisk lidelse – deres levede liv og erfaring med sygdommen.får anden forståelse og viden om sygdommen, når jeg kan læse om den oplevede erfaring. En viden som jeg ikke får når jeg læser i lærebøger om Psykiatri.