Nyt! Dansk Selskab for Psykosomatisk Obstetrik og Gynækologi

Vi har i DSFPMS modtaget brev fra kollegaer der har planer om at søsætte et bredt sundhedsfagligt selskab, ”Dansk Selskab for Psykosomatisk Obstetrik og Gynækologi”. Læs brevet herunder, om tankerne bag oprettelse af selskabet, stiftende generalforsamling og kontaktpersoner.

af webmaster - 26.05.2021

Kære kollegaer,

 

Vi er i gang med at opbygge en forening, som har til formål at samle sundhedsprofessionelle fra forskellige faggrupper i et samarbejde omkring psykosomatisk gynækologi og obstetrik. Vi vil søge at skabe en platform til diskussion og faglig udvikling. Selskabet påtænkes at være åbent for både læger, jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og andre sundhedsfaglige personer, som har en interesse for de psykosomatiske (og somatopsykiske) aspekter af fagene. Sundhedspersoner som både ønsker at være med til at danne et netværk og samarbejde, men ligeledes at fremme forståelsen og implementeringen af psykosomatiske koncepter indenfor feltet.

Selskabet har yderligere som mål at blive en del af den internationale forening “International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology” (ISPOG) for at fremme dialogen og samarbejdet på et internationalt plan.

 

Vi har, i vores kliniske arbejde, ofte oplevet at patienter har glæde af, at få tilbudt muligheden for at se hvordan deres følelser både påvirker deres lidelse, men ligeledes også hvordan deres lidelse påvirker deres psykiske tilstand. Området er bredt og indebærer for eksempel patienter med en traumatisk fødselsoplevelse, fødselsangst, dyspareuni, vulvodyni, underlivssmerter (som kan være somatisk udløst – feks ved endometriose / adenomyose eller psykisk pga tidligere overgreb mm), body-imaging (store kønslæber eller seksuel dysfunktion efter tidligere omfattende kirurgi og/eller stråleskader mm), og andre gynækologiske og obstetriske patientgrupper. Vores ønske er at udvide tilbuddet til patienterne samt, at få en dialog med andre professionelle for at optimere rammen og lære fra hinanden.

 

Såfremt du har interesse i at blive en del af denne nye forening vil vi gerne bede dig om at sende en mail til

 

dspog@outlook.com

 

Vi vil, i 2021, invitere alle som har ytret deres interesse til en stiftende generalforsamling, hvor der stemmes om foreningens bestyrelse samt indsamles ideer til hvordan foreningen bedst muligt kan tilbyde medlemmerne et forum, som er tilrettet til medlemmernes behov og ønsker.

 

I god tid inden sendes foreningens statutter ud, samt muligheden for at tilføje emner til dagsordenen.

Selve dagsordenen vil ligeledes blive sendt til alle interesserede 14 dage inden generalforsamlingen.

 

 

Ved spørgsmål kan vi altid kontaktes under ovennævnte mailadresse.

 

Vi ser frem til at høre fra jer!

 

Mange hilsner

 

 

Med venlig hilsen

 

Britta Frederiksen-Møller

Ledende overlæge, PhD, MPM

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Åbenrå

Mobil 60187616

 

Og

 

Phillip Keudel

Specialeansvarlige overlæge

psykosomatisk gynækologi og obstetrik samt klinisk sexologi

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Åbenrå