Temadag "Ta vare på deg selv i de svære arbeids og livssituasjoner"

D. 10 september 2020 arrangerer selskabet en temadag om at tage vare på sig selv som behandler!

24.02.2020

I vår hektiske hverdag har vi liten tid til refleksjon over hvordan vi bruker oss selv og vår tid. Tilstedeværelse på jobb og privat krever grenser, sentrering og bevissthet. Fortidens tyngder og framtidens bekymring er ofte årsak til indre uro og vanskeligheter med å gjøre gode valg. Profesjonelt nærvær handler om utforske den helende dialog. Til det fordrer det tilstedeværelse – orden i verktøykassen og oppmerksom lytten. 
Denne dagen vi du få mulighet til å øke oppmerksomheten på hva du bruker din tid på og hvordan du bruker dine krefter.

Denne dagen vil vi spesielt ha oppmerksomhet på disse sentrale tema:

  • Hvordan håndtere de vanskelige møter med et åpent hjerte og klarhet i tankene
  • Øke bevisstheten på dine muskulære selvbeskyttelselses strategier
  • Trening på nærværets to vinger; Bevissthet og Vennlighet
  • Oppmerksomhetstrening på pust og kropp i ro og bevegelse
  • Om profesjonell speiling og avspeiling
  • Øke kontakten med dine profesjonelle og personlige grenser
  • Øke bevissthet om hjertets visdomskraft

Om meg ta med det som er relevant for dere:
Karen Margrethe Sæbø
Hun har i  mange år  søkt å  integrere  psykomotorisk fysioterapi, kroppspsykoterapi  og traume terapi med meditativ nærværspraksis. Syntesen av disse kilder lager grunnlaget for sitt teoretiske og praktiske virke.
Vanmerke for all undervisning og kurs er over 45 års trening av nærvær og indre meditative øvelser samt en kontinuerlig fordypning i det kroppspsykoterapi og traume faglige.
I sitt 35 år lange arbeid som kroppspsykoterapeut med erfaringstyngde på traumatiserte mennesker er Karen Margrethe faglig forankret i en psykodynamisk tradisjon  som hviler i en psykosomatisk utviklingsteori med  innvevet  tilknytningteorier og dissosiasjonsteorier. Videre har hun en dyp erfaring av mennesket som et besjelet vesen.


Hennes teori forståelse hviler blant annet  mot Bullow Hansen- T.Bråtøy - B.Bunkan - J.Monsen - L. Marcher - P. Levine-  S.Hart - M.Bentzen - Nijenhuis - og J.Bertelsen.