Formandens beretning for året 2017

Her kan du læse formandens beretning for året 2017

April 2018

 

Beretning DSPPF 2017 –

Hvis vores bestyrelse fik foretaget en ressourceorienteret kropsundersøgelse i 2017, ville den vise en holdning i stående stilling præget af aksebrud og vægten på hælene. I liggende stilling ingen omstilling. Respirationen ville være anspændt og tilbageholdt, kun med bevægelse allerøverst i brystkassen. Funktionsprøverne ville vise lille fleksibilitet, ingen fri egenbevægelse, ingen respirationssvar og muskelpalpationen ville vise stor muskelstivhed, som et panser, der kan holde sammen på det hele, så der ikke sker et sammenbrud.

Baggrunden for, at bestyrelsen blev så ressourcesvag var, at Pernille Trondhjem, som havde siddet i bestyrelsen i mange år valgte at stå af ved valget – derved mistede vi en stabil arbejdskraft plus rigtig megen viden, der ligger i at være med i mange år. Desuden gav vi her ved generalforsamlingen i 2017 Hans Stryger orlov, fordi han af private årsager havde brug for det – Hans var webmaster og han udgjorde halvdelen af vores kontaktpersoner – dvs. dem der modtager og koordinerer invitationer til skrivning af nationale kliniske retningslinjer, giver høringssvar og andre arbejdsgrupper udsprunget af Danske Fysioterapeuter.

Inden vi nåede at mødes til konstituerende møde hurtigt efter GF, slog Tina hovedet og hun måtte holde sig i ro og undgå skærme – Tina udgjorde den anden halvdel af vores kontaktpersoner. Så havde vi pludselig ingen til at tage imod og koordinere de vigtige funktioner, som NKR og høringssvar mm jo er. Derved mistede vi noget indflydelse. Tina sad også med arbejdet omkring de nye specialiserings retningslinjer - dem overtog Annette Øster med kort varsel og vi har forsøgt at besvare spørgsmål hertil efter bedste evne.

Vi var heldige at få Sofia Dam Dahl valgt ind i vores bestyrelse ved GF – hun og Annette Øster påtog sig at lære webmasterens arbejde at kende – det faldt så sammen med, at der skulle laves helt nyt system til hjemmeside og nyhedsbreve – det er baggrunden for, at nyhedsbrevene ikke kom og at der ikke skete noget på hjemmesiden. Begge dele er nu oppe at køre igen. Tak for det!

Kender I Murphys lov? Hvad der kan gå galt, går galt på det værst tænkelige tidspunkt. Jeg havde i løbet af efteråret tænkt på, at måske var vi nødt til i en periode at blive en bestyrelse, der bare holder skidtet fra dørene og ikke selv sætter noget i gang overhovedet – ren overlevelse og ingen overskud til oplevelse. Så kom der mail fra Danske Fysioterapeuter, at Post Danmark havde opsagt kontrakten vedr. udbringning af fagblade, hvorfor man måtte nytænke indholdet - det betyder beskære – annoncerne måtte ikke fylde så meget, men kun henvise til oplysninger andre steder plus at vi som selskab ikke kunne annoncere for vores medlemmer til en god pris, som DSPPF tjener på. Det måtte vi så hen over juleferien forholde os til. Lige nu ser det ud som om, vi alligevel kan fortsætte vores annoncering for medlemmer – indtil andet meddeles. Men fremtiden er nok, at vi ikke får så mange blade og at vi skal klare flere og flere ting digitalt – måske skal vi ændre vores retningslinjer, så der ikke SKAL indkaldes til GF i bladet, nu hvor der er så få blade?

Vi har så brugt ret meget energi og ret mange underskrifter på at skifte kasserer – Hanne Trondhjem ville gerne stoppe og vi fik mulighed for at købe Inger Lise Øster – det at lave dette skift i banken var overraskende arbejdskrævende og det endte med, at Hanne først var endeligt ude af det op imod jul, selvom processen var sat i gang længe før. Nu kører det med Inger Lise og det er hende, der har lavet regnskabs afslutningen for 2017.

Vi var også heldige at få Merete Wildt ind som suppleant – hun trådte ind for Hans med det samme og da Tina slog hovedet, inviterede vi vores anden suppleant – Grethe Kure – ind i bestyrelsen – og jeg må sige, at I to har taget arbejdstøjet på og taget fra, det bedste i kunne. Tak for det!!

Og vi andre – Susanne Sternberg, Annette og Øster og jeg – vi har efter bedste evne forsøgt at holde balancen, selvom vi var som en trekant som stod på spidsen med fare for at vælte.

Desværre kom ingen af os til Island til den internationale konference i IOPTMH i april i år.  Annette og jeg tog til fagkongres i Odense og deltog i pasningen af den fælles stand for alle selskaber. Derfor har vi fået trykt foldere – tag venligst så mange at kassen er tom, når I går!

 Og hvad har vi så fået udrettet? Ja, vi har skiftedes til at deltage i møderne i Dansk Selskab for Fysioterapi – vores paraplyorganisation. Her ser det ud som arbejdet kører godt efter den turbulens, der var året før – specialiseringsordningen har været et stort emne både i DSF og hos os. Vi har holdt et møde med Lars Henrik Larsen fra DSF om dette emne og DSF ser det som vigtigt at løfte både top og bund og at få flere specialister. Der bliver nu en periode, hvor forskellige måder at godkende specialister fortsat eksisterer – der er lavet retningslinjer som er så ensartede som muligt, men for at tilgodese alle, har man valgt at samle erfaringer og så justere igen. Nogle selskaber har mange års erfaring med uddannelsesforløb og meget høje krav til specialisering, mens andre er ved at oparbejde erfaring og det har man valgt at tage hensyn til. 

Vi har besluttet, at vi køber bistand hos danske fysioterapeuter til kursusafholdelse. Det drejer sig om de kurser, som DSPPF afholder. Så går både underskud og overskud til Danske Fysioterapeuter og det praktiske arbejde er taget fra os.

Kurset til fysioterapeuter, der arbejder med psykisk sårbare kører og får supergode anmeldelser – vi tænker, det giver god mening at styrke vore kolleger i at arbejde med denne patientgruppe i andre regier end i psykiatrien – fx i kommunerne. 

Det leder hen til vores evige emne om genoptræningsplaner til psykisk syge – vi arbejder på det og vi mødes ved hvert bestyrelsesmøde med Maja Bolbro eller Annette Fisker, hvor vi har problemstillingen med hver gang. Der er ikke meget nyt, og politisk er der for lidt fokus på psykiatri, hvorfor Hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter arbejder på at få politisk fokus på mental sundhed. Det er tanken at man kan se behandling i et bredt kontinuum – favne fra psykiatri til f.eks. smerteproblemstillinger. Der bliver prioriteret forskningsmidler hertil – Annette Fisker står til rådighed i forhold til forskningsprojekter. 

Hvordan skabes nye jobs i forhold til mental sundhed? Stress og depression er stigende og vores snak med Maja Bolbro går bl.a. på at få fysioterapeuter med et kropsfænomenologisk værdisyn ind på somatiske sygehuse og i lægepraksis .

Ydelsesregistreringer – et andet emne, vi tager op med Sille eller Maja hver gang – vil komme. Nu figurerer fysioterapeuter som sundhedspersonale, så der er håb. Taksten for ambulante ydelser er fortsat uafklaret.

Sille gør opmærksom på, at KL s psykiatrikonference i november kan være et godt forum for networking og indblik i, hvad der sker i kommunerne og regionerne – se KLs nyhedsbrev under konferencer.

Vi har nogle måleredskaber på hjemmesiden og har lavet en forespørgsel i vores bagland – anvender I flere end dem, der ligger, så mail til os. Sofia samler det og får det med på hjemmesiden.

Vi kan fra selskabets side ønske NKR og byde ind med personer, som kan sidde med i skrivearbejdet – et vigtigt arbejde som kommer til at stå på i mange år fremover – vi køber oftest medlemmer til at sidde med i arbejdsgrupper og skrive.

Vi fik sidste år på GF en opfordring til at tænke et navneskifte ind, så vi lægger os tættere op ad den internationale terminologi, så vi har hos DSF fået forhåndsgodkendt et navneskifte til Dansk Selskab for Fysioterapi i Mental Sundhed – forkortes DSFMS. Nu kommer det til afstemning her i dag og vi håber naturligvis, at I synes det er en god ide.

Antal medlemmer – 206 medlemmer.

Nu ser vi fremad med fortrøstning – Merete træder ud igen – tak for din store indsats, Merete! Hans vil gerne i gang i bestyrelsen igen, han er på valg og vi håber, I vil vælge ham ind igen. Tina er fortsat sygemeldt fra bestyrelsen, hvorfor vi gerne vil have Grethe Kure til at fortsætte som suppleant i bestyrelsen – vi håber, I vil genvælge hende. Vi andre tager fat i de opgaver, der er.

Tak for jeres opmærksomhed!

Kit Nygaard Bak

Formand