BBAT- fordybelsesdage 2024

Hvordan arbejde fokuseret med BBAT? Du får input og inspiration til hvordan du kan bruge BBAT på en levende måde mhp at udbygge og vedligeholde dine kompetencer

Sted: Danhostel Kerteminde
Dato: den 7.-9. oktober 2024
Tidspunkt: Start mandag 12.30 og slut onsdag 14.45
Pris: 6.700 kr - internat, enkeltværelse, fuldpension Hvis du har fødevareallergi eller ønsker vegetarmad kan dette imødekommes ved forudbestilling på kursusstedet senest 1 uge før kurset på tlf. 65323929. Evt. ekstraudgifter i forbindelse med dette er inkluderet i kursusprisen.
Tilmeldingsfrist: 1. august 2024

Måske er det længe siden du sidst har fået inspiration til brug af BBAT som behandlingsmetode?

Erfaringen viser at det er nødvendigt ind imellem at få input udefra for at holde sine BBAT-kompetencer ved lige. Måske kender du til, at din behandling med BBAT kan stivne lidt, og at du kommer til at gentage de samme øvelser i den samme rækkefølge igen og igen?

På disse fordybelsesdage vil vi arbejde med, hvordan du helt specifikt kan blive bedre til sammensætte en behandling og adressere de udfordringer, du kan møde hos patienter på en fleksibel måde. Vi vil sammen undersøge de mange muligheder, der er for at arbejde både detaljeret og fokuseret med konceptet.

Program

Programmet vil primært bestå af praktisk fordybelse i BBAT samt fagligt input fra underviser med udgangspunkt i temaet. Som vanligt er der plads til erfaringsudveksling og kollegial sparring. Det er 2½ koncentrerede dage, hvor vi går i dybden, leger med øvelserne, stimulerer nysgerrigheden og udvikler kompetencerne. 

Meditation og Tai Chi udgør en mindre del af det daglige program. 

Fordybelsesdagene er et supplement til efteruddannelseskurserne med et indhold, der ligger lidt ud over pensum for de øvrige BBAT-kurser. Det er for dig, der har en vis erfaring, men har brug for mere inspiration til, hvordan du kan forstå og anvende centrale elementer i BBAT på en levende måde.

Forudsætninger for at deltage er at du har gennemført min. BBAT 2 (eller tilsvarende - efter individuel vurdering) 

Målgruppe: Fysioterapeuter som har gennemført min. BBAT 2 (eller tilsvarende - efter individuel vurdering) 

Deltager antal: 16

Underviser: Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBAT-lærer; medl. af IATBBAT

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt (Teksten om kontaktperson placeres også i Body text feltet)

Kirsten Nissen: kir.nissen@gmail.com

Læs mere om BBAT-uddannelsen på DIBB’s hjemmeside: www.bodyawareness.dk

Tilmelding via mail til Kirsten Nissen: kir.nissen@gmail.com med flg. oplysninger: 

  • BBAT- fordybelsesdage 2024
  • Navn + telefonnr.+ mailadresse
  • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
  • Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Udbyder: 

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (DIBB) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed (DSFPMF)  

DSFPMS logo_sort skrift_gennemsigtig baggrund_637x406.pngDIBB logo.png