Om os

Hvem er vi

Dansk Selskab  for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi (DSPPF)

Bestyrelsens kerneopgaver:

Vi er et specialebærede fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). DSPPF arbejder med at udbrede kendskabet til psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og med at forbedre forholdene for vores medlemmers virke. Læs vores vedtægter.

Vi har et tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter ifht. den politiske udvikling i psykiatrien i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med DSF om den fortsatte faglige udvikling af psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i Danmark.

Vores medlemmer er fysioterapeuter som fx arbejder i sundhedsvæsenet med psykiatriske patienter eller privatpraktiserende fysioterapeuter der integrerer en psykosomatisk vinkel i deres behandling af patienter. Derudover byder vi studerende fysioterapeuter velkomne.

Vi ser det som en kerneopgave at medvirke til udviklingen af vores speciale og arrangerer derfor forskellige kurser og seminarer og formidler forskning gennem disse aktiviteter og gennem vores hjemmeside der opdateres jævnligt. Desuden udsender vi nyhedsbrev på email 4-6 gange om året, med nyheder indenfor vores område.

En gang om året mødes vi til Seminar og generalforsamling. Her diskuteres aktuelle emner, der bliver undervist i teori og behandling og vi udveksler erfaringer. På generalforsamlingen vælges også bestyrelsen der står for det daglige arbejde med at modtage nye medlemmer, administrere kursusaktiviteter, drive hjemmesiden og tage stilling til aktuelle problemstillinger og udfordringer.

Vi har et tæt samarbejde med og repræsenterer Danmark gennem vores medlemskab af IOPTMH (International Organization of Physical Therapists in Mental Health) som er den officielle internationale subgroup under WCPT (World Confederation of Physical Therapy)

Alle medlemmer tilmeldes automatisk vores Nyhedsbrev som udsendes via e-mail. Andre interesserede er også meget velkomne til at melde sig til. 

Vi er altid meget interesserede i at høre din mening og idéer om alle dele af vores faglige aktiviteter, så tøv ikke med at kontakte webmaster eller andre medlemmer af bestyrelsen.

Medlemskontingentet er pr. 1. januar 2015; 350 kr. pr. år.