Rapid Review

I sommeren 2019 blev besluttet fra bestyrelsen, at en fysioterapeut med akademiske kompetencer skulle udføre et Review for at undersøge hvad kvalitativ forskningslitteratur har undersøgt omkring patienter med angstlidelser og deres oplevelse af fysioterapeutisk kropsterapi.

Sofia Dam Dahl, cand.scient. i fysioterapi blev udpeget at udføre en projektbeskrivelse og projektet. I februar 2020 blev Reviewet færdigt. Resultatet fra den systemtatiske litteratursøgning i PubMed og CINAHL er, at der findes ikke meget litteratur som undersøger indlagte patienter med angst lidelser og deres oplevelse af kropsterapi. Der anbefales mere forskning inden for emnet. I den systematiske litteratursøgning var der kun et studie som kunne besvare forskningsspørgsmålet. Studet som blev inkluderet var fra 2018:

Helena Ölund, Louise Danielsson & Susanne Rosberg

Anxiety management: Participants’ experiences of a physiotherapeutic group treatment in Swedish psychiatric outpatient care

Konklusionen fra studiet Olund et al (2018), fandt at konteksten i den støttende gruppe sammen med den interpersonelle interaction mellem grupperlederne og deltagerne var med til at skabe deltagerne til at være stabile og funderet nok til at skabe en inter-kropslig resonans. Dette sker på et nonverbalt niveau mellem kroppen i enhver interpersonel interaktion, og de kunne derved starte en nysgerrighed til at udforske nye måder at håndtere angsten på. Olund et al (2018) anbefaler at anvende AMMR som en add-on behandling til standardiserede behandlinger til angstlidelser, som er psykoterapi og medicinbehandling, fordi denne er målrettet det kropslige (embodied) nonverbale område af angstlidelsen.

Link til det inkluderede studies abstract https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29913081

 

Ønskes en PDF tilsendt af selve Reviewet, er du velkommen til at sende en mail til forfatteren Sofia Dam Dahl, sofiadamdahl@icloud.com