Annoncering

Her kan du læse om muligheden for annoncering på hjemmesiden www.psykfys.dk og i fagbladet Fysioterapeuten.

Mht. annoncering på hjemmesiden www.psykfys.dk og i nyhedsbrevet fra DSFPMS:

Alle annoncer som publiceres på www.psykfys.dk skal først godkendes af bestyrelsen for DSPPF. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at vurdere hvilke annoncer som sættes på hjemmesiden. Alle annoncer skal have et fagligt, politisk eller organisatorisk relevant indhold ift. psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

For annoncering på hjemmesiden skriv til webmaster. Som udgangspunkt har vi to pakker hvorfor det enten koster 1.500 kr. pr. annonce eller 1.250 kr., begge inkl. moms. Se nedenfor. Begge pakker indeholder også automatisk annoncering i fagbladet.

 

Mht. annoncering i fagbladet Fysioterapeuten via DSFPMS:
  
Hvis du vil have en annonce i Danske Fysioterapeuters fagblad igennem DSPPF er der nogle retningslinjer du skal overholde: Det skal altid sendes til vores annonceansvarlige på psykfys1@gmail.com. Den annonceansvarlige fra DSPPF står for al korrespondance til Fysioterapeutens redaktionelle afdeling!

 

Priser for annoncering i Fysioterapeuten via DSFPMS:

Stor annonce (800 anslag) plus lille reminder annonce (400 anslag): 1.500 kr. inkl. moms, inkl. hjemmesideannoncering.

Stor annonce uden reminder: 1.250 inkl. moms inkl. hjemmesideannoncering.

Møder, temaaftner, generalforsamlinger o.l. 
Skriv så kort som muligt - maks. 1.000 anslag, alt inklusive. I kan henvise til yderligere læsning på jeres hjemmesider. Brug samme skrift og skriftstørrelse hele vejen og ikke noget fiffigt med centreret tekst e.l. Det eneste, der skal formateres, er de ord, der herunder er fremhævet med fed - de skal også være fed i jeres tekst. Det er kun søgeordene (fx. "tid" og "sted"). Selve klokkeslættet og adressen skal ikke være fed. 

 

Her ses skabelon for et annonceeksempel i Fysioterapeuten:


Fagforum/fraktion 
Overskrift 
Herefter nogle få men velvalgte ord om formålet med arrangementet. Er målgruppen mere specifik, end læseren selv kan regne ud, så skriv det, men det er ikke nødvendigt at skrive fx. "interesserede fysioterapeuter". Man kommer næppe, hvis man ikke er interesseret. 
Tid: (Skriv for eksempel) Kl. 17-23. Der er ikke grund til at skrive 17.00-23.00 - det fylder bare.   
Sted:  
Pris: (Hvis der indgår forplejning, så skriv det her).
Tilmelding: 
Læs mere på www.dinhjemmesideadresse.dk


Kurser: 
Et kursus kan annonceres på 1/4 side i fagbladet én gang. Ønsker I samme kursus annonceret igen, bliver det max. 1/8 side. Ønsker I hele årets kursuskalender annonceret i Fysioterapeuten, kan dette ske max én gang pr. år. 
1/4 side svarer til ca. 800 anslag, alt inklusive. 1/8 side svarer til max. 400 anslag, hvis der stadig skal være plads til fx. logo. I kan henvise til yderligere læsning på jeres hjemmesider. 
Mht. indhold er der mere frit slag her, men lad jer inspirere af indholdet ovenfor, så får I det vigtigste med. Husk at medsende evt. logo. 
I skal ikke selv lave layout. Brug samme skrift og skriftstørrelse hele vejen og ikke noget fiffigt med centreret tekst e.l. Fremhæv dog evt. søgeord som "tid" og "sted" med fed, men ikke selve klokkeslættet og adressen.

Vedr. al annoncering: 
Husk at læse korrektur, så I undgår stavefejl i annoncerne og undgår, at der mangler vigtige oplysninger om for eksempel tid og sted. Redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for at få rettet fejl og rette op på mangler, ligesom vi heller ikke kan påtage os at forkorte jeres annoncer, der blot vil blive sendt retur. De nedenstående deadlines er den dag, hvor den endelige annonce skal foreligge. Det vil sige, at sender I en annonce, der eksempelvis er for lang, risikerer I, at den ikke når at komme med i pågældende nummer.

For annoncering i Fysioterapeuten skriv til annonceansvarlig (se under fanebladet "Bestyrelsen" hvem som er annonceansvarlig og kontakt vedkommende pr. mail.