Annoncering

Her kan du læse om muligheden for annoncering på hjemmesiden www.psykfys.dk og i fagbladet Fysioterapeuten.

Annoncering på hjemmesiden www.psykfys.dk og i nyhedsbrevet fra DSFPMS:

Alle annoncer som publiceres på www.psykfys.dk skal først godkendes af bestyrelsen for DSFPMS. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at vurdere hvilke annoncer som sættes på hjemmesiden. Alle annoncer skal have et fagligt, politisk eller organisatorisk relevant indhold ift. psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

For annoncering på DSFPMS' hjemmeside skriv til webmaster. Som udgangspunkt har vi to pakker hvorfor det enten koster 1.500 kr. pr. annonce eller 1.250 kr., begge inkl. moms. Se nedenfor. Begge pakker indeholder automatisk annoncering i fagbladet.

 

Annoncering i fagbladet Fysioterapeuten via DSFPMS:
  
Hvis du vil have en annonce i Danske Fysioterapeuters fagblad igennem DSFPMS er der nogle retningslinjer du skal overholde: Det skal altid sendes til vores annonceansvarlige på psykfys@gmail.com. Den annonceansvarlige fra DSFPMS står for al korrespondance til Fysioterapeutens redaktionelle afdeling!

 

Priser for annoncering i Fysioterapeuten via DSFPMS:

Stor annonce (800 anslag) plus lille reminder annonce (400 anslag): 1.500 kr. inkl. moms, inkl. hjemmesideannoncering.

Stor annonce uden reminder: 1.250 inkl. moms inkl. hjemmesideannoncering.

Skabelon til annonce i på hjemmeside og i bladet Fysioterapeuten:

Er du/I interesset i at få oprettet en annonce, kontakt da webmaster for at få tilsendt skabelon.


Kurser: 
Et kursus kan annonceres på 1/4 side i fagbladet én gang. Ønsker I samme kursus annonceret igen, bliver det max. 1/8 side. Ønsker I hele årets kursuskalender annonceret i Fysioterapeuten, kan dette ske max én gang pr. år. 
1/4 side svarer til ca. 800 anslag, alt inklusive. 1/8 side svarer til max. 400 anslag, hvis der stadig skal være plads til fx. logo. I kan henvise til yderligere læsning på jeres hjemmesider. 
Husk at medsende evt. logo. 
I skal ikke selv lave layout. Brug samme skrift og skriftstørrelse.

Deadlines for annoncer i Fysioterapeuten - KLIK HER

Vedr. al annoncering: 
Husk at læse korrektur, så I undgår stavefejl i annoncerne og undgår, at der mangler vigtige oplysninger om for eksempel tid og sted. Redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for at få rettet fejl og rette op på mangler, ligesom vi heller ikke kan påtage os at forkorte jeres annoncer, der blot vil blive sendt retur. 

For annoncering i Fysioterapeuten skriv til annonceansvarlig og kontakt vedkommende pr. mail.