Bestyrelse i DSPPF

Medlemmer af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed pr. 17.4.2018

Kit Bak

Fysioterapeut.

Egen praksis i Ansager, Sønderjylland, www.kitbak.dk 

Formand.

e-mail: fys@kitbak.dk

 


 
Annette Øster

 

Fysioterapeut.

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Aarhus Universitetshospital, afd. Q.

Fokusområde: Annoncering, medlemsfortegnelse, specialistgodkendelse.

e-mail: psykfys@gmail.comSusanne Sternberg

Overfysioterapeut.

Region Nordjyllands Psykiatri, Aalborg Psykiatrisk Sygehus

Fokusområde: Indkaldelse til møder, reservering af lokale, forplejning og referat.

e-mail: susanne.sternberg@rn.dk 

 

Hans Stryger

Fysioterapeut & konsulent.

Job & Sundhed, Høje-Taastrup Kommune

Fokusområde: webmaster, faglig tovholder, nyhedsbrev.

email: webmasterfppf@gmail.com

 

Sofia Dam Dahl (orlov)

Fysioterapeut.

Stud.Cand.Scient.Fys.

 

  

Inger Lise Øster

Kasserer.

e-mail: dspopf@gmail.com

 

Lene Schmidt Lorenzen

Revisor

 

Suppleanter:

1. Suppleant og indtrådt i bestyrelsen fra d. 17.04.2018 til ultimo august 2019 i stedet for Sofia: 

Grete Kure

2. Suppleant: Pia Esborn Maglebjerg