Historien bag Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

DSFPMS's baggrund

Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi blev stiftet en kold vinterdag i 1980 i København. Til stede ved mødet var bla. Kirsten Berg, daværende overfysioterapeut på Montebello (i dag Stolpegården), Jonna Jensen, dengang på Nordvang (nu Psykiatrisk Center Glostrup), Robyn Bohen og Birthe Thagesen fra Sankt Hans hospital og Hans Henrik Kleinert m.fl.

Gruppen havde et ønske om at samle sig og blive en stærkere stemme i Danske Fysioterapeuter. Psykiatrien og psykosomatikken var dengang sundhedsvæsnets stedbarn, og der manglede i den grad oplysning og undervisning i sammenhængen mellem krop og psyke, især i somatikken.

Bladet Psyklisten blev gruppens kommunikationsorgan. Det redaktionelle lå i hænderne på en redaktionsgruppe, som  bl.a omfattede Jonna Jensen, Aage Rübner Jørgensen og senere også Lisa Noreen - og trykning, kuvertering og afsendelse skete i kontoroptræningen på Nordvang under ledelse af Irene Sander. Det var både effektivt, billigt og nyttigt for alle parter.

Faggruppen kom godt fra start og der var velbesøgte seminarer og workshops. Disse var rettet mod praksisudvikling med bevægelse som udgangspunkt, fx. Laban dans, Feldenkrais, Bioenergi og ekspressiv bevægelse. Der var en ret fin strøm af indlæg til Psyklisten. Men så kom der et dyk i interesse og til sidst i 1990’erne, var Jonna formand og Aage det eneste medlem af bestyrelsen.

Så blev faggruppen for psykiatrisk fysioterapi stiftet, som en reaktion mod passiviteten. Så et par år eksisterede der faktisk 2 faggrupper. Mange af medlemmerne havde dobbelt medlemsskab.

I 2001 blev Hans Henrik Kleinert valgt til formand på en generalforsamling og gik i gang med en fusionsproces mellem de 2 faggrupper, som ikke var helt enkel, men som lykkedes, så der nu kun var 1 sammenlagt faggruppe; FppF.

Bestyrelsen bestod af Birgitte Rasmussen, Aage Jørgensen, Anne Marie Frydendal, Anne Pia Molsted mfl. som igennem 5 år arbejdede med fusion og nye tiltag indenfor uddannelse, forskning, privat praksis og sundhedsvæsensforbedringer, - foruden naturligvis de fagpolitiske linjer.

Nyhedsbrevet ”Psyklisten” gik (desværre) i sig selv i 2006, - og er i dag blevet afløst af et elektronisk nyhedsbrev, som udgives 3-6 gange årligt.

Fagforum for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi blev pr. 1. januar 2014 omdannet til Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi, som led i en omdannelse af fagforarer i fysioterapi til faglige selskaber, som man kender fra fx sygeplejerskers organisation eller lægers. Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi ændrede navn til generalforsamlingen i 2019, og hedder nu Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed har i dag ca 200 medlemmer, og er en del af 18 faglige selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundheder et specialebærende fagligt selskab.

Der er fortsat et stort arbejde i at fremme forståelsen for psykiatriske tilstande og forbindelsen mellem krop og psyke – også i somatikken.